تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی : زنجان پارک عام و فناری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان واحد ۲۱۲

تلفن : ۰۲۴۳۳۱۵۴۲۱۲

اطلاعات تماس : ۰۹۱۹۱۴۴۰۲۵۲